Organisatieontwikkeling

Organisaties zijn altijd in beweging en in ontwikkeling. Sta daarom regelmatig stil bij de volgende vragen: Sluiten wij aan op wat de markt vraagt? Zijn onze klanten nog tevreden?

Organisatieontwikkeling

Zijn wij een goede werkgever en weten we medewerkers te boeien en te binden? Kunnen we de vacatures goed invullen? Blijven medewerkers graag bij ons werken? Passen de structuur en cultuur nog bij onze visie en koers? Investeren we in leiderschap? Past de stijl van leidinggeven bij de kernwaarden van de organisatie? Hoe is onze marktpositie? Is het slim om strategische samenwerking aan te gaan met andere partijen? Zijn wij voorbereid op de toekomst?

Wij helpen je bij het monitoren van deze vragen en bij het implementeren van verbeteringen. Onze interventies vergroten het verandervermogen en brengen mensen in beweging, vanuit het motto “Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden”.

Ik wil een afspraak om vrijblijvend te onderzoeken wat dit voor mijn organisatie kan betekenen

yvon van time-out

Ervaringen van anderen

Inzet van Yvon als extern adviseur bij het opzetten van het ontwikkelingstraject voor leraren naar senior leraar binnen het Deltion College. Yvon kijkt veranderkundig en vanuit meerdere perspectieven. Zij is helder in haar analyse, is oplossingsgericht met aandacht voor de menselijke maat en organisatiecultuur. Inzet van Yvon als trainer bij module “de verander(ler)aar” binnen bovengenoemd ontwikkelingstraject: energiek, kundig en reflectief. Zij past aan waar nodig aan de wensen van de deelnemers. Yvon werkt interactief en blijft de verbinding zoeken. Prettige samenwerking ervaren, zonder “uurtje factuurtje” mentaliteit en met kennis van zaken.

Ageeth Strijker Directeur Deltion College

De samenwerking met Yvon van Leeuwen en haar bureau Time Out laat zich typeren als transparant, zakelijk met oog voor het individu. De trainingen rond verzuimmanagement binnen mijn organisatie zijn door collega’s hoog gewaardeerd. Soms confronterend maar altijd met oog voor de menselijke maat. Yvon is heel goed in staat om tijdens de trainingen de verbinding te maken tussen de “grote maatschappelijke beweging” en het individu wat soms heel scherp wordt neergezet maar waarbij de menselijke maat leidend blijft.

Ronald Boers Voormalig divisiedirecteur Attendiz