Organisatieontwikkeling

Organisaties zijn altijd in beweging en in ontwikkeling. Sta daarom regelmatig stil bij de volgende vragen: Sluiten wij aan op wat de markt vraagt? Zijn onze klanten nog tevreden?

Organisatieontwikkeling

Zijn wij een goede werkgever en weten we medewerkers te boeien en te binden? Kunnen we de vacatures goed invullen? Blijven medewerkers graag bij ons werken? Passen de structuur en cultuur nog bij onze visie en koers? Investeren we in leiderschap? Past de stijl van leidinggeven bij de kernwaarden van de organisatie? Hoe is onze marktpositie? Is het slim om strategische samenwerking aan te gaan met andere partijen? Zijn wij voorbereid op de toekomst?

Wij helpen je bij het monitoren van deze vragen en bij het implementeren van verbeteringen. Onze interventies vergroten het verandervermogen en brengen mensen in beweging, vanuit het motto “Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden”.

Ik wil een afspraak om vrijblijvend te onderzoeken wat dit voor mijn organisatie kan betekenen

yvon van time-out

Ervaringen van anderen

Ik heb Yvon van Leeuwen leren kennen in 2002 in het kader van haar begeleiding in het proces naar een nieuwe vorm van orgaandonatie binnen het ziekenhuis. Haar belangstelling voor dit onderwerp was toen gewekt en in 2003 heb ik haar gevraagd om samen met mij een communicatie training op te zetten rond orgaan- en weefseldonatie voor artsen en verpleegkundigen in Medisch Spectrum Twente. We werken dus al 12 jaar zeer vruchtbaar samen en de cursisten zijn erg enthousiast. Binnenkort geven we onze 50e training. Bij evaluaties scoort Yvon gemiddeld 8,4 . Ik hoop nog jaren met Yvon samen te kunnen werken.

Roel Schimmel Donatiecoördinator Medisch Spectrum Twente

Inzet van Yvon als extern adviseur bij het opzetten van het ontwikkelingstraject voor leraren naar senior leraar binnen het Deltion College. Yvon kijkt veranderkundig en vanuit meerdere perspectieven. Zij is helder in haar analyse, is oplossingsgericht met aandacht voor de menselijke maat en organisatiecultuur. Inzet van Yvon als trainer bij module “de verander(ler)aar” binnen bovengenoemd ontwikkelingstraject: energiek, kundig en reflectief. Zij past aan waar nodig aan de wensen van de deelnemers. Yvon werkt interactief en blijft de verbinding zoeken. Prettige samenwerking ervaren, zonder “uurtje factuurtje” mentaliteit en met kennis van zaken.

Ageeth Strijker Directeur Deltion College